משחק Ragdoll 2 ןגנ באינטרנט

                                  Ragdoll 2 Player קחשמ

Ragdoll 2 ןגנ (Ragdoll 2 Player):

.םיטוטרמס תובוב ברקב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא .סיבהל ול רוזעלו םחול רוחבל ולכותש ,םינקחש תצובק הנכוה רבכ ונלש .הדח טחמ םע קנע קרזמ םע הנאי'גרו'ג תוחאה וליפאו הכוראו הדח םע ןו .קורי רזייח ,רזייח םג עיגה ,תדלקמה םע םחליהל ןווכתמ לבה םיבשחמה .הנוילעה תילאמשה הניפב למסה לע וניוצי םהלש םינייפאמה ,דחא לכ רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות