משחק וניד יקולב לש רוטפאר עוגיפ באינטרנט

                                  Blocky Dino Park Raptor Attack קחשמ

וניד יקולב לש רוטפאר עוגיפ (Blocky Dino Park Raptor Attack):

.םימוצעה םיבחרמב םיטטושמ םייתימא םירואזונידו הנתשמ לכה ךא ,םירוכ .דחא ןואג לש םייוסינו יטסטנפ רקחממ האצותכ ועיפוה םה .קולבה ישנא ברקב ידמ םיחונ אל םהו ודלונ םיקולב ידדוש .רכומ אל חטשב דורשל ,רואזונידה - יוסינהמ דחא ןברוקל רוזעת התא .וניד יקולב קראפ לש המיסחה ןגב סובה אוה ימ תוארהל ידכב םיניינב ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות