משחק ףורגא ףורגא תודגא באינטרנט

                                  Boxing Fist Legends קחשמ

ףורגא ףורגא תודגא (Boxing Fist Legends):

.ףורגא רינרוט םייקתי םויה תחא הנטק ריעב .וב ףתתשהל ךרטצת ףורגא ףורגא תודגא קחשמב התא .ףורגא תעבטב ךמצע תא אצמת רוביג תריחב .ךלש ביריה היהת לוממ .סנכתהל ליחתת ,תואה םע .שארלו ףוגל תוכמ תרדס ריבעהלו ביריה תא ףוקתל םכילע היהי .קחשמה תא חצנל ידכ ביריה תא ליפהל הסנ .הכותו ףקתות םג התא .המיסחל םתוא תחקל וא רוחאל טבמב םהמ קמחתהל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות