משחק לולסמל ץוחמ לגנו'ג תוינוכמ ץורימ באינטרנט

                                  Off Track Jungle Car Race קחשמ

לולסמל ץוחמ לגנו'ג תוינוכמ ץורימ (Off Track Jungle Car Race):

.תוינרדומ טרופס תוינוכמ לע וכרענש םיצורימב ופתתשת םשו השיגל השקה .השק חטש םע חטש ךרד תרבוע ורבעת הילע ךרדה .המידק ךרדה ךרואל קלדה תשווד תא ףוחדל ושרדית ךייביריו התא .םדוק םויסה וקל עיגהלו ךלש תוביריה לכ תא ףוקעל תוסנל ךרטצת .םינכוסמ ךרד יעטק לעמ ץופקל ולכות ןתרזעב יקס תוציפקב ולקתת םיתיע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות