משחק ןמאמ סובוטוא רוטלומיס באינטרנט

                                  Coach Bus Simulator קחשמ

ןמאמ סובוטוא רוטלומיס (Coach Bus Simulator):

.םימיוסמ םיווקב םיעסונ תעסהב תקסועה הרבח תמייק ריע לכב .ינוריע סובוטוא גהנכ דובעת ,םיסובוטואה סובוטוא רוטלומיסב ,םויכ .ריעה תובוחרב תאצל ידכ תינוכמ לש הגהה ירוחאמ תבשל ךרטצת .הנואתב תודוהל ילבמ םיוסמ לולסמב עוסנל וכרטצת ,דחוימ ץח תכרדהב , .םיעסונ לע תולעל וא תולעל תוריצע עצבל וכרטצת םינוכנה תומוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות