משחק 3D טפירד ליה באינטרנט

                                  Hill Drift 3d קחשמ

3D טפירד ליה (Hill Drift 3d):

.ץורימב םש קיזחהלו יררהה חטשה לא ריעהמ תאצל הטילחה בוחרה יצורמ ת .ץורימב קלח תחקלו תאזה הקתפרהה םהילא ףרטצהל 3D ףחסנ ליה קחשמ התא .הלחתהה וק לע ךמצע תא אצומ התא ךלש טרופסה תינוכמ לש הגהה ירוחאמ .םויסה וק לא ורהמי ךלש םירחתמה תאו התא ,תואה לע .ןושארה םויסה וקל עיגהל םיבירי תולעלו ךלש תינוכמה תא םסקמל ךילע .םילושכמ לש םוצע רפסמ ביבס תכללו תודח תוינפ הברה רובעל ךילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות