משחק באינטרנט

                                  Wrestle Jump Online קחשמ

(Wrestle Jump Online):

ןיינעמ אל תרחא לבא ,ךלש חוכה םיווש םיבירי םע תוברק ךלש חוכה תא קודבל לכות התאו .םלועה םע תורחתהל לוכי התא וישכע .הפצרל ושארב תעגל בירי לבקל לוכיש םחול לבקי ןוחצינה .הטמל תויהל אל ידכ קר ,הצור התאש המ תושעל ,יללכ ןפואב ,בבותסהל ,ץופקל ,דגנתהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות