משחק באינטרנט

                                  WWII: Warzone קחשמ

(WWII: Warzone):

.םיפאושה םיטסישפה ידירשמ תררחושמה ריעה תא תוקנל הדעונ ךלש תסייטה .Warzone :היינשה םלועה תמחלמב םהל הווקת לכ אל לבא ,קשנב םירבח חיטבת התא .םירחאל רוזעלו םייאמצע תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות