משחק כדורי מפעל באינטרנט

                                  Factory Balls קחשמ

כדורי מפעל (Factory Balls):

ראסק כדורים כפי שהוא מוצג בתיבה.