Gum Drop Hop 3 קחשמ

טיפת מסטיק לקפוץ 3 (Gum Drop Hop 3):

לשחק לבד או לקרוא לי חבר. לעבור את המרחק המקסימאלי, איסוף מטבעות והתגברות על מכשולים. קפוץ, השתמש בבונוסים וכיף.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות