Rich Cars קחשמ

מכוניות מגניבות (Rich Cars):

נהל מכונית פנטסטית, לקפוץ מרמפה ולבצע טריקים כדי לאסוף יהלומים, לירות באקדח ומנסה להתרחק ממשאיות אויב.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות