Last Guardian קחשמ

Defender האחרון (Last Guardian):

בתפקידו של הקשת אתה חייב להגן על כל הגישה לטירה שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות