משחק Gumball דנלסיא באינטרנט

                                  Gumball Iceland קחשמ

Gumball דנלסיא (Gumball Iceland):

.ורזח ןיוורדו Gambolò ונלש םיבוהאה םירבחה .חרקה תומדא תא תשגרמ הקתפרה םיפצמ םה .הנש ידמ רק היהנ קר הז םע יכ ,ףרוחב קר לבא ,ביבא וא ויתס ,ץיק ןיא הבש ץרא יהוז Gambolò הרזעל םיקוקז םה וישכעו ןאכ ולפנ ןיוורדו םיסוטמה. .הזה רקה רוזאב תאצל םהל רוזעל ךירצ התא .תחא תבב תויומד יתש טולשל תחא תדלקמב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות