משחק ףקת רפוס גנילואב ןוחטיב לדגמ באינטרנט

                                  Bowling Super Attack Tower Defense קחשמ

ףקת רפוס גנילואב ןוחטיב לדגמ (Bowling Super Attack Tower Defense):

.לולסמה לע וקרזנ םייפוסניא םירודכ יכ ופייעתה םה ,םירודכ דרמ גנילואבה ןודעומב .םיסיסרל םתוא ץפנל םימקוממ םיניפה םש ביתנה ךרואל הענ תרשרשו ףסא ירודכ .ףסכל קוקז אוה לבא ,יניצר קשנב שמתשהל שי םידרומה תא רוצעל ידכ .םיפצמ אל םה םהבש תומוקמב ירי תועתפהה םיחינמו םירודכ לש סרהל לבק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות