משחק 3D יטיס עשפ באינטרנט

                                  Crime City 3D קחשמ

3D יטיס עשפ (Crime City 3D):

.עשפ לש תויטננימודה םע דדומתהל םילוכי אל הרטשמ ירויס רפושמ ,תורקפה הבש ריעב אצ .תוכיתחל חטשה תא קלחל ,תויפונכ ידי לע הטלשנ ריעה ,םיתחשומ םיגרדה .ריקה לא רוגסל םידדושה רדסו םולש ןנוכל םתאב .ךב ךומתל היה אבצהו ,גורהל תנמ לע תוריל תוכז לכ תא םכל שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות