משחק המלון הטוב ביותר באינטרנט

                                  Theme Hotel קחשמ

המלון הטוב ביותר (Theme Hotel):


לבנות ולפתח את המלון של החלומות שלך. הצג את המיומנויות הייחודיות שלך בתעשיית האירוח.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע