משחק Mad ל"כנמ באינטרנט

                                  Mad CEO קחשמ

Mad ל"כנמ (Mad CEO ):

.ףסכ רתוי חיוורהלו רתוי רהמ הדובעה תא השע תווצו הצור הרבחב רוטקריד .םימבו ןוזמב םתוא תרשל ,םידבועה תמר תא רפשל ,ףילחהל ,םיגצ ,םישדח םיבשחמ םישל , .םירדראילימ םילעב תושעלו אבה בלשל הרבחה תא תולעהל תויהל הכירצ ךלש היגטרטסאה ,ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות