משחק 2 םחליהל ןמטאב באינטרנט

                                  Batman Fight 2 קחשמ

2 םחליהל ןמטאב (Batman Fight 2):

.השחרתה Arkham תנואת שפנ ילוחל םילוח תיבב ,לומתא .םיריסא לש החירב לש תווצה לכ תא הטיסה וז הנואת .Gotham םייאל בוש ררחתשהל רתויב םיערה םירטסגנגה .דוצל ואצי ץוחבמ בוש ,אלכב - םילוחה תיבב םישל אוהש ימ יכ עדונ ןמטאב .Arkham הרזח םייובשה תא לבקלו םיביואה לכ תא דימשהל ןמטאב רוזעל !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות