משחק בוחסל דבכ באינטרנט

                                  Heavy To Carry קחשמ

בוחסל דבכ (Heavy To Carry):

.הכורא ךרדב תכלל ןמז עיגה ,םירליירט ינש רבכ הנועט ךלש הקזחה תיאשמה לא ,היינבה .שומיש הב ושעי אל םינלבקו ,ןסחמל רוזחל ךרטצת תרחא ,םירקי םינעטמ דבאל אל ,תרבוע .ףוגב ורתונש םירמוח לש ילאמינימה רפסמה יבגל לבגומ ןמזב עסמ .םיצח להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות