משחק Pirateers! באינטרנט

                                  Pirateers! קחשמ

Pirateers! (Pirateers!):

.הליהתו רשוע רחא שופיחב ולש הריהמה הטגירפה לע וימימ לא תאצלו טריפ ךפוה ךמצע הת .ךתובידנ םהל ןיאש םיטריפה - ךלש םירחתמה ולש השרחמה לבא ,םוצע אוה​​ סונייקואה .חול לע םיבורה ןמ שא םע םכינפ תא ולבקי רחאלו ףתשל םיצור אל םה .ששואתהל ןמז םהל היהיש ינפל םיביואה תא גורהלו םתוא םיפיצקמ .לבק ספתנש בהזה שורג לע קשנ ילכו הניפס רופיש לבק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות