משחק עשרה דגנ 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Vs The Evil קחשמ

עשרה דגנ 10 ןב (Ben 10 Vs The Evil):

.תוערה תוצלפמה םע שגפיהל אבה הקתפרהל לויטה ךלוהו רבד םושמ דחופ אל אוה ןב ץימאה .תוללעתה תייסולכואו ןב םיחרוא ןבש הכלממה םע לבוג חטשב ובשייתה הלא םירוצי Sinister טקשו םולש היהי ןכמ רחאלו ,לרטנל ךירצ. .Omnitriks שומישו ולש תירוקמה תלוכיה רוביח ,המיהדמ תוצלפמ ךרד םע םחליהל רוחבה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות