משחק הלעפה הרוביג הלעפה באינטרנט

                                  Run Hero Run קחשמ

הלעפה הרוביג הלעפה (Run Hero Run):

.רתויב םיריהמה םה ימ תולגלו עשעתשהל וטילחה לעה ירוביג .ריעה תובוחרב עזג ול רוזעלו ןמטאבו קלאה ,ןמרדייפס ,ןמרפוס ,וירמ :תומד רחב .תומדה תא קיבדהל םהל ןתית לא ,רפוס ה'רבחה ראש ףודרי הז .ןמזה לע רבכעה רותפכ לע הציחל ידי לע המכוחב םילושכמ תוביגמ ,בקעה לע האב ךשמתמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות