משחק Ninjago Energy ברק רניפס באינטרנט

                                  Ninjago Energy Spinner Battle קחשמ

Ninjago Energy ברק רניפס (Ninjago Energy Spinner Battle ):

.ונלש היסקלגב תומלועה דחא םיאצמנש תורחת תו'גנינ רקבנ םויה .קחשמ התאש תומד רחב .ךלש ביריה תא סורהל תוסנלו הריזל תאצל .םילוגע חותפו ברק בוביס םוחתב יכ הדבועב ןומט ודוחיי .םוהתה לא ביואה תא ףודהלו ביריה תא חצנל טושפ לוכי אל התא .תוידוחיי תובלושמ תופקתה שי ךלש תומדה יכ רוכז .יוארכ םתוא םשייל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות