משחק סקול-הד קול באינטרנט

                                  Luke Deluxe קחשמ

סקול-הד קול (Luke Deluxe ):

.קושעל הרטמל תשרב תותפל םיסנמ םיאמר בורקמ הפוצ דחוימב הלע ךכ ,םלועב לייטל ,ריש .םירישע םידייצ - ןאימד הנבו סיסקלא .ולש ףסכה לכ תא זבזבל הרישע הלכ ןתחתהל הצוחה ץופקל הסנמ הריעצה תרבג .םילכונ םירעהל ול רוזעל ,םייוצר אל םיאושינמ תאצל יוכיס שי ךא ,ספתנ טעמכ קול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות