משחק .לּוגלִג Elemental החירב :ראטווא באינטרנט

                                  Avatar. The Last Airbender: Elemental Escape קחשמ

.לּוגלִג Elemental החירב :ראטווא (Avatar. The Last Airbender: Elemental Escape):

.וספתנ ראטק ףוט ,גנא יכ יפכ .ותניפס וחקלנו םידרהל םה שאה יוקיש spellcasting ישנא .ונממ ולבקי םה וישכע .חורבל םהל רוזעל ואוב .וצה לש םימסוקה םג ומכ ,םיבר תודוכלמו םילושכמ ויהי ךרדב .םימסק לש ידוחיי לנסרא שי ונלש תויומדה דחא לכש רוכז .הנובתב םהב שמתשהל זא .ונלש תויומדה םע תשגרמ הקתפרה ךותל לולצל םיביוא םחליהל ,ץורל ,הציפק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות