משחק טרופס תוגוז :םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs: Sport Pairs קחשמ

טרופס תוגוז :םיסדרדה (The Smurfs: Sport Pairs ):

.בוש ונתיא בבושו ונלש םיסדרדה ףיכ .טרופס םיכלוה םהש םושמ ,דחוימ םוי םהל שי ,םויה .םתיא תאשלו הז ליגרתב םהל ורזעת ךתיא ונחנא .ףתתשת תורחתה ובש םהמ דחא רוחבל םיכירצ ונחנא .םייעוצקמ םיאטרופס םיזכורמ ,םינמוימ םיכפוה םהש ךכ הז תא השעת .ךלש תויומדה םע עשעתשהל וישכע וקחש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות