משחק לגרודכ רוטלומיס באינטרנט

                                  Soccer simulator Idle Tournament קחשמ

לגרודכ רוטלומיס (Soccer simulator Idle Tournament):

.חיטבמ ןלגרודכ םיריעצ םיליחתמל תויתפכא לש םיידיל הז תא חק .בל תמושתל קוקזו ליחתמ - אוהש ןמזבו ,רתויב תומסרופמה תוצובקה שוקיב ,ןיוצמ ןקחש Schёlkayte דויצו יאלמ ,ןקחשה לש טרופס תויונמוימ רופישו ףסכ חיוורהל ,ינמיה יכנא .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות