משחק רפח Dig םיסדרדה באינטרנט

                                  Smurfs Dig dug קחשמ

רפח Dig םיסדרדה (Smurfs Dig dug):

.הרבח תבוטל םימיוסמ םירושיכו תונורשכ שי דחא לכל ,םיצורח םישנא - םיסדרד .ותדובע תא בהוא רוביגה ,שוכמ ףפונמ ,תוטבח ומכ ענ אוה ,תויעקרק תת תורכמב םירקי .חטשה ינפ לא ךרדה תא לולסל ךרוצ שי יכ חכשת לא לבא ,ןח ינבא ןוויכל עונל ,הקצומ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות