משחק 2 בער חלמ באינטרנט

                                  Dead Hungry 2 קחשמ

2 בער חלמ (Dead Hungry 2 ):

.ליגרהמ עורג תואריהל לחה ינויסינ תודיחי םיבמוז יכ וניחבה םינעדמ .בורקב תומל לולע ינעה םיחשהל הנתשה םעבצ .םתוא הגשהב עויסו םיננער תוחומ תויהל תוכירצ תודיחי .תודיח ןורתפו םילושכמ תפיקע ךות ,יוצרה לכואל םיבמוז חק .קוריל עבצה תא תונשל תויומדה ,הנשד םיירהצ תחורא ירחא .תדרל דקפל ואובו תויומדה תא זיזהל ידכ רבכעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות