משחק אבס דוד לזאפ באינטרנט

                                  Uncle Grandpa Puzzle קחשמ

אבס דוד לזאפ (Uncle Grandpa Puzzle ):

.םלועב לייטל תוברה ויתואקתפרה לע רבדלו הלגע תפע ךתוא ינפב הירעש תא תחתופ רבסב .ינויגה ןפואב בושחל תלוכיה תאו ךלש לכשה היהי רוביגה לש ותיבב ןבל חטש .ךתוא שוגפל חמש היה אוהו ,ץראה רודכ לש םינייחאו םידכנ אבס דוד לש הנומת םע לזאפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות