משחק 2 לזאפ אבס דוד באינטרנט

                                  Uncle Grandpa Puzzle 2 קחשמ

2 לזאפ אבס דוד (Uncle Grandpa Puzzle 2 ):

.עשעשמ יפוא דוד םתטנס רקבל םינמזומ םתא .םינוש םידממ עוסנל לגוסמ אוה דיינה ןאוורקה - ושוכר .תומיעט תויגוע םע ךתוא גנעל אוה ,םינוש תיב יקשמ תובוח עצבל טובורל ךל גיצמ רובי .ירבש תא רבחל ידכ רבכעב שמתשהל ,לזאפ ףוסאל התא םא ,דחוימ דובכ ןותנ םג התא ,לכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות