משחק 2 םיבנג ידנק באינטרנט

                                  Candy thieves 2 קחשמ

2 םיבנג ידנק (Candy thieves 2 ):

.םיצע לע ולדג םיקתממו ,תורפ ןיא ובש ,ןגה לא עיגהל םולחלו ןושיל תכלל םידליה תא .ושאר דובעל ךירצ ,םיקתממה לא עיגהל ידכ לבא ,קותמ לש המוסקה הכלממב םמצע תא ואצמ .םהיפב ויה םה זא ,םיקוניפ וא קשנ רבעל תוריל םיוותה תרזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות