משחק 1,944 תפרצ :המחלמ ירוביג באינטרנט

                                  War Heroes: France 1944 קחשמ

1,944 תפרצ :המחלמ ירוביג (War Heroes: France 1944 ):

.בל תמושת ךושמל ידכ רבד םוש ,רתוי תוטקשה םירעה תחאב התחנ תירבה תולעב,ומוציעב ה .הלועפל ועירפישתואלמ ריעה םיבמוזלש םיביואלףסונבש םושמ ,תונכוסמ הרבחה לוהינ תול .םיכלהמה םיתמה לש םיפתרמה תא תוקנל ידכ םיסונמ םימחול המכ לויטחק .ךילא םיעיגמ םהש ינפל קרפתה יבמוזמקלחלקדצב ךכ לכ תוריל .םימד ןגלבבדורשל ידכ תרחא תשומחתו םישקומ ,תוכרע שומיש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות