The Ultimate Clicker Squad  קחשמ

התיכ Clicker תיביטמיטלואה (The Ultimate Clicker Squad ):

.םהלש תולובגהמ אצוי רורב ןפואב םהלש םירוגמה רוזא וישכעש ךכ ,םהלש הייסולכואה ול .קנעה Reptilians דגנ םחליהל ךלוה אוהו,קחשמה לש רוביגה תא םועטל תוצלפמ דואמ אל .םירוביג לש הקהלהמ םתוא ףוסאלוםילייחה תא ךושמל ךרוצ שי ,תוצלפמ תרואמלש ףסה תא .תוכזל םייוכיס רתוי,יפואהאיבי לודגה אבצה .םהלש םילייחה לש תודחוימה תונוכתהלש םירושיכה תא ןכדעל ידכ םג אלא ,ףסכ חיוורהלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות