The Friends Escape 2 קחשמ

בריחה 2 חברים (The Friends Escape 2):

ילד מפלצות כחול התאהב במפלצות-הילדה האדומה ורוצה להציע לה את ידידותו. עם זאת, הם בצדדים מנוגדים של המיקום ולא יכולים להגיע לכל אחד אחר. נסה לשלוח קדימה אותם בעצמם כדי לוודא שהם נפגשו. הזז את ארגזי העץ וחפצים אחרים בכיוונים שונים על מנת לנקות את גיבורי הדרך. ברגע שהמפלצת הכחולה עם נפגש אדום, הם נשאבו מייד לתוך פורטל קסום, וייקחו ברמה אחרת, קשה יותר של המשחק.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות