Shore Siege 2  קחשמ

2 רוצמ ףוח (Shore Siege 2 ):

אתה משחק עבור שודדי הים, שרק ימצאו את האוצר ועכשיו הם מנסים להדוף את הפריקים הירוקים. אויבים ואז לתקוף את הספינה שלך. לבנות רובים, לקנות רובים ואל תשכח לשיפור.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות