משחק סוכר 3 באינטרנט

                                  Sugar, Sugar 3 קחשמ

סוכר 3 (Sugar, Sugar 3):

הנה כוס אחת ואתה צריך את זה למלא סוכר בדחיפות. זרם סוכר המקור מגיע מלמעלה, ורק בעזרתו תוכל למלא את הטנק שלך. במקום זאת, לחשוב על הדרך שבה ניתן לכוון סילון של סוכר ישירות לתוך הכוס. עם כל רמת המשימה תהיה קשה יותר ויותר, ולכן כוללת חשיבה האינטלקטואלית שלך כדי לעשות את העבודה בכבוד. למתוח קו ברור בכיוון הנכון ולמלא כוס הסוכר שלך.