Zombie Demolisher 2 קחשמ

זומבי Destroyer 2 (Zombie Demolisher 2):

זומבים כך הגבירו את כוחותיהם שיישבו את כל העיר על פני כדור הארץ. כדי למנוע התפשטות של וירוס זומבי המסוכן לך לקחת האחריות על חיסולם. נשק מודרני-Ultra אתה לא אז אתה צריך לבוא עם תכנית להרוס אותם תוך שימוש במגוון של כלים שימושיים. זומבי מסתתר בבניין לבנה ואתה צריך לעשות לא מעט מאמצים כדי לעשן אותם. השתמש במנופים עם חיזוק לכדורים הרסניים ואז אתה להרוס את כל שבט של זומבים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות