משחק עיר של גיבורים: גיבור גדול 6 - סוכן באינטרנט

                                  City of Heroes: Big hero 6 - Agents קחשמ

עיר של גיבורים: גיבור גדול 6 - סוכן (City of Heroes: Big hero 6 - Agents):


רובוט ענק היה במצב חירום, הוא היה נעול באיזה חדר ולצאת בלי העזרה שלך, זה בעייתי. הגיבור הוא מגנט ענק, במקום נשק, עם העזרה שלו, הוא ידבק חפצים ולפתור חידות שונות. לדוגמה, כדי לפתוח נתיב אתה צריך תיבת primagnitit והניח אותו על הכפתור שמבטא את הסולם וממשיך המהלך ב. ברגע שאתה עובר לצד השני, התיבה תצטרך להרים ולהגדיר על תווית מסוימת כדי להשלים רמה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע