ADVENTURE TIME: Lemon break קחשמ

הרפתקאות זמן: בריחה לימון (ADVENTURE TIME: Lemon break):

רוזן Limonhvat נתפס חברי פין ושומר אותם כלוא בטירה ענקית. ללכת עם הגיבור של המשחק "הרפתקאות זמן: בריחת לימון" בחיפוש אחר חברים. לפני שאתה הרפתקה מסחררת שיכול לעבור שחקן האמיץ ביותר בלבד. להיות ערני בכל צעד שאתה מחכה לסכנה, מלכודות ומדרונות גאוניים שממנו ליפול. ברגע שתמצא אסירים משחרר אותם ולנוע לכיוון היציאה ללכת לשלב הבא של המשחק, איסוף לימונים מקבילים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות