משחק נקמתו של Koopa 2 באינטרנט

                                  A Koopa's Revenge 2 קחשמ

נקמתו של Koopa 2 (A Koopa's Revenge 2):