Santa Claus on a sledge קחשמ

סנטה קלאוס במזחלת (Santa Claus on a sledge):

לעזור סנטה לפזר מתנות לכל הילדים שחיים באקלים קר. במקומות אלה אין כבישים, וסנטה יצטרך לעבור בשבילים שאתה להוציא אותו עם העכבר. הכביש יש ללכת לשם, שבו יש ילדים, סנטה נאלץ לעזוב אותם מתנות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות