משחק מצלמת כאוס באינטרנט

                                  Camera Chaos קחשמ

מצלמת כאוס (Camera Chaos):

.םיקלח המכל תקלוחמ הנומתה .הכפהתה הנומתה לש רבכעה םע הנתשמ ,הדיח ףוסאל ךירצ התא ,אבה בלשל ךלהו תלדה לא ם .לע ץורלו תלדה לע קופדל ,הנומתה תא ךל שיש עגרב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות