משחק 3 ןמסה הפקתה באינטרנט

                                  Cursor Attack 3 קחשמ

3 ןמסה הפקתה (Cursor Attack 3):

.רמגנש ךלש היגרנאה יאלמ יכ ררבתמ םואתפו םילוחכה םירושימב עוסנל התא .הרזעה ךותב םימוסק םירודכו ןיעטהל ידכ ףוחדה ךרוצ .רתוי םינטק םיכפוה םהש דע םהב תוריל ,קוידו ןורשיכ תלחה .ריהמ ןוחצינל ןמיס היהי הז .לע ירחא שרגמה תא רהטל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות