משחק צוות קטן באינטרנט

                                  Tiny Squad קחשמ

צוות קטן (Tiny Squad):

.תונמוימב ברח תולעב ,יתימא ה גנינ ךופהת התא .ביריה תאו סרוקה תא ןתונ ,םינושה םיבלשה תא רובעל ידכ ךירצ התא ,דואמ תוניינעמ ב .חצנת התאו ךלש תולועפה לע בושחל שארמ וילא עיגהל ךירצ ןיידע התא ,ברח םע תצלפמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות