משחק בעיטות - ענשין באינטרנט

                                  Premier League: Penalties קחשמ

בעיטות - ענשין (Premier League: Penalties ):

.רשע תוטיעב תרדס טפוש יסרפ תאו וקיתב הקחש הצובקה ,םלועה עיבג רמג לש ןורחאה בלש .לגרודכ קחשל ךיא עדוי התאש םלוכל חיכוהלו ועיצה םינקחשה לש דצמ ףוסא .ילוהינ חתפמ חטש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות