משחק בעיטות - ענשין באינטרנט

                                  Premier League: Penalties קחשמ

בעיטות - ענשין (Premier League: Penalties ):

.רשע תוטיעב תרדס טפוש יסרפ תאו וקיתב הקחש הצובקה ,םלועה עיבג רמג לש ןורחאה בלש .לגרודכ קחשל ךיא עדוי התאש םלוכל חיכוהלו ועיצה םינקחשה לש דצמ ףוסא .ילוהינ חתפמ חטש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות