משחק שני צוללנים מים עמוקים באינטרנט

                                  Deep Sea Diver 2 קחשמ

שני צוללנים מים עמוקים (Deep Sea Diver 2):

.םינוש םיקמועב םיצפחה לכ תא שפח .םיכבוסמ םיכובמ רוקחל ,ולש תללוצה לע םימל תחתמ תכלל ולכות ,ךכ םשל .ריווא לש שדחה קלחה רובע חטשה ינפ לא תולדג ןצמחו ץחלה דמ לע ןיע חוקפל .ןכל םדוק םישיגנ תומוקמ רוקחל ךל תרשפאמה הריס רפש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות