משחק היגיון 3D באינטרנט

                                  3D Logic קחשמ

היגיון 3D (3D Logic):

.רתוי תורחואמה תואסרגב ךתעד תוסנלו ,יסאלקה קחשמה לש םיטנאירו תא רוכזל קר אל תו .3D טמרופב תופצל ןתינ רשא ,הייבוק םכינפל .רדסב היה עבצ לכל ,יוארכ וינפ תא לפקל וסנ Operate ריהז תויהל הסנמ ,רבכעה םע.

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות