משחק טעות מגוחכת באינטרנט

                                  Bloopers קחשמ

טעות מגוחכת (Bloopers):

.םייניע עילק תיירי ןוגכ תויצלופינמ םשייל ןתינ רחאל קר ,הרטמב תקיודמו הרי חוכה .הרונהוא רודכה תא רובשל ,הנוש תויהל היושע לכ לש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות