משחק ערפד פיסיקה באינטרנט

                                  Vampire Physics קחשמ

ערפד פיסיקה (Vampire Physics):

.תובר תומר םע רכממ לזאפ קחשמ .םידפרע ,שרגמה לע תויומדה לכ תא ךופהל איה תירקיעה המישמה .םיילנויצקנופה םיטקייבואה תא ריבעהל ידכ בשחמ רבכעב שמתשהל ,תאז תושעל ידכ .תורחאה תויומדב תעגלו,לופיל בייח דפרעה .שגרמ רתוי וליפא ,אבה בלשלהכחמ התא ,חילצי םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות